Wszystkie strony
w jednym katalogu

Zwiększ widoczność swojej strony internetowej za darmo. Dodaj wpis w moderowanym katalogu stron WWW 2022.

Bezpłatny rejestr World Wide Web – przewodnik po portalach internetowych

Regulamin Katalogu

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Katalogu stron internetowych dostępnego pod adresem https://strefalinkow.pl.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Katalogu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
§2.
DEFINICJE
 • Katalog - witryna internetowa dostępna pod adresem https://strefalinkow.pl będąca zbiorem stron internetowych podzielonych na kategorie tematyczne.
 • Wpis - Opis strony internetowej wraz z jej miniaturą, tytułem i odnośnikiem, dodany do Katalogu przez Użytkownika.
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych przez Katalog.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny pod adresem https://strefalinkow.pl/dodaj-wpis umożliwiający Użytkownikowi dodanie Wpisu do Katalogu bez konieczności zakładania konta.
 • Administrator - osoba fizyczna – Bartłomiej Kocenko prowadzący działalność nierejestrowaną.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Katalogu StrefaLinkow.pl.
§3.
DODANIE WPISU DO KATALOGU
 1. Użytkownik może dodać własny Wpis do Katalogu i udostępnić go na czas nieokreślony innym Użytkownikom poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
 3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dodawane przez siebie Wpisy, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
 4. Z powodu braku możliwości dokładnej weryfikacji stron Wpisów, Administrator nie gwarantuje aktualności ani prawdziwości zawartych w nich informacji.
 5. Użytkownik może wybrać jeden spośród następujących sposobów dodania Wpisu do Katalogu:
  1. darmowe dodanie Wpisu (Wpis darmowy);
  2. płatne dodanie Wpisu (Wpis premium);
 6. Cena Wpisu widoczna w Katalogu podana jest w polskich złotych (PLN) i stanowi cenę brutto.
 7. Wpis dodawany jest niezwłocznie po wysłaniu przez Użytkownika Formularza rejestracji.
 8. Każdy Wpis może zostać dodany do Katalogu tylko jeden raz.
 9. Wpis może zostać dodany wyłącznie do jednej kategorii tematycznej.
 10. Adres e-mail podany w Formularzu rejestracji powinien należeć do właściciela domeny, stanowi formę weryfikacji autora Wpisu.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Katalogu wybranym programom, adresom IP lub ograniczania dostępu w dowolny inny sposób w uzasadnionych przypadkach.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wpisu w przypadku stwierdzenia wygasłego lub nieaktualnego odnośnika do strony internetowej.
 13. Wpisy niezgodne z § 3 ust. 10 i 14. Regulaminu będą usuwane przez Administratora bez ostrzeżenia i bez możliwości roszczeń za ewentualne szkody.
 14. Zabronione jest dodawanie do Katalogu Wpisów:
  1. zawierających treści: wulgarne, obraźliwe, propagujące nienawiść na tle rasowym, narodowościowym lub religijnym, stosowanie przemocy oraz propagujące inne treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  2. o tematyce erotycznej lub pornograficznej;
  3. naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
  4. zawierających odnośniki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych;
  5. skonstruowanych w sposób uniemożliwiający lub utrudniający normalne z nich korzystanie;
  6. niepoprawnych pod względem form językowych i gramatycznych, niespójnych pod względem treści, a także pisanych wyłącznie wielkimi literami;
  7. niezgodnych z wybraną kategorią tematyczną;
  8. napisanych w innym języku niż polski lub odsyłających do takich stron;
  9. odbiegających od ich rzeczywistej tematyki i treści;
  10. o niskiej wartości merytorycznej i estetycznej;
  11. zawierających odnośniki do podstron, podserwisów lub aliasów;
  12. mających charakter spamu;
  13. odsyłających do stron, których właścicielem nie jest Użytkownik;
§4.
SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Katalog udostępnia dwie metody płatności za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Stripe.com:
  1. płatność kartą kredytową;
  2. przelew internetowy poprzez system Przelewy24.pl;
§5.
REKLAMACJE
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usług Katalogu. Reklamacje należy składać na adres e-mail dostępny pod adresem https://strefalinkow.pl/kontakt.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być wysłane z adresu e-mail podanego w Formularzu rejestracji oraz wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika.
§6.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Osobą odpowiedzialną za zbieranie danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem Katalogu jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w celach statystycznych oraz realizacji usług Katalogu.
 3. Dane osobowe Użytkownika, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych, udostępniane są podmiotowi obsługującemu wybraną płatność.
 4. Katalog korzysta z narzędzi Google Analytics, Google Search Console, Google reCAPTCHA zapisujących pliki cookies na przeglądarce Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics pod adresem https://policies.google.com/privacy.
§7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych na adres e-mail podany w formularzu Rejestracji.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili skorzystania z usług Katalogu przez Użytkownika.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2022 r.